Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Ny skogslag i Finland ger större frihet och ansvar

  Sedan 1 januari 2014 gäller en ny skogslag i Finland. Den nya lagen är ett resultat av diskussioner som har förts inom det finska nationella skogsprogrammet, som löper från 2008 till 2015.

 2. Miljöprofessorn om storbranden: "Inte fler - men värre"

  Klimatförändringar bidrog till att Sveriges största skogsbrand i modern tid blev så omfattande.

 3. Skogsstyrelsen går balansgång: Konkurrera - eller inte konkurrera?

  Skogsstyrelsen konkurrerar med privata aktörer om uppdrag inom skogssektorn. Sedan 2012 har intäkterna mer än fördubblats och årsarbetskraften har ökat med 500 procent.

 4. Skogsländerna om EU:s skogspolitik:  Hållbar och nationellt styrd

  EU vill snabbt ha nya riktlinjer för ett hållbart skogsbruk. Sveriges ståndpunkt är att det redan finns ett system på plats. Och det nationella självbestämmandet måste värnas. – Skogen ska inte bli mer politisk, säger moderaten Christofer Fjellner.

 5. Skogen i höstens val: Viktig, men ingen stridsfråga

  Skogen är en viktig, nationell valfråga. Det tycker både regeringen och socialdemokraterna. Men vad skiljer dem åt? Inför supervalåret har Skogsvärden ställt skogsfrågor till oppositionen och regeringen.

 6. Tvära kast i skogspressen

  Hormoslyrbesprutningarna på 1970-talet är den mest omskrivna händelsen i skogspressen åren 1968–2003. Ingen annan fråga har väckt större känslor hos allmänheten och vänt opinionen mer mot det moderna skogsbruket.

 7. Forskaren Erland Mårald vill ha fler idéer och vidare perspektiv

  Dagens svenska skogar skapades för fyra, fem, sex generationer sedan. Målet var ett, oomtvistat och tydligt: hög skogsproduktion som skulle skapa tillväxt och välfärd. "Men med fler idéer om handlingsalternativen då hade vi haft en större skoglig bredd i

 8. "Vad ska vi med skog till?"

  Frågan är högst aktuell, och svaret är inte alls självklart. Vi frågade sex barn och ungdomar om deras syn på skogen.

 9. Lär av skogen och i skogen

  Skogen i skolan samarbetar med lärarna för att lära barn om skog och skogsbruk i 1025 skolskogar. Vi frågar verksamhetsledaren Åsa Godeau hur Skogen i Skolan sprider skogskunskap.

 10. Barnens skog är både rolig och farlig: Vad som helst kan hända

  För barnen är skogen rolig och spännande. Eller bara läskig. För några är den helt främmande och okänd. Vi följer med eleverna på Frestaskolan i Upplands Väsby ut till deras skolskog. Trots småkallt väder är det aktivitet och god stämning, och vi får höra