Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

"Körskadorna blir allt värre"

Körskador i skogen. Foto: Skogenbild

Körskador kan bli ganska dyra för markägaren, hävdar Anja Lomander på Skogsstyrelsen. Foto: Skogenbild

De långsiktiga klimatförändringarna, med mindre tjäle och längre perioder med regn, medför att körskadorna ökar och blir en allt större utmaning för skogsbruket.

Anja Lomander, Skogsstyrelsen. Foto: Skogenbild

Anja Lomander

– Körskadorna kommer definitivt att öka. Vi ser ingen vikande trend trots betydande utbildningsinsatser, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsen.

En av flera risker med tunga maskiner i skogen är att trädens rötter får svårt att tränga igenom tätt packad jord. Det medför att rotsystemen krymper och skogen växer sämre.

– Det finns studier som visar på försämrad plantetablering och tillväxt om skadorna är massiva. Många skogsägare får problem att plantera på gamla basvägar eller att få skogen att växa där man haft avlägg av timmer.

Skogsvårdslagen definierar den typ av skador som inte får uppstå – den reglerar däremot inte vilken teknik som måste användas. Inget sägs exempelvis om man har rätt att köra in med en 20-tons eller en 50-tons skotare. Skogsstyrelsen välkomnar all teknikutveckling som leder till mindre markskador – inte bara lättare maskiner utan även exempelvis bredare hjul, planeringsverktyg och broar.

Skogsägare som förorsakar markskador kan bötfällas enligt skogsvårdslagen, som skärpts genom det så kallade vattendirektivet. Skogsstyrelsen jobbar i dag mer aktivt med tillsyn, och myndigheten kan, i förebyggande syfte vid vissa avverkningar, förbjuda körskador och utfärda böter om skador trots allt uppstår.

– Vi kan dessutom i efterhand kräva att körskadorna repareras, om vi till exempel konstaterar att man kört så att en bäck utsatts för en kraftig slamtransport och fisket förstörts.

– Antalet sådana förelägganden har ökat dramatiskt. Det kan bli ganska dyrt för markägaren, säger Anja Lomander.

TEXT: Per Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.