Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Krönika av Marit Paulsen: Tiomilaskogen

  Att vara en mänska i tiomilaskogen kan både vara gråtigt och glädjande. Å den ena sidan finns känslorna. På den andra staplas alla fakta. Och som en vanlig, levande mänska får man leva med alla motsättningar.

 2. Ekologisk kompensation i Valborgs ängar

  Skogssällskapet hjälper Härryda kommun med ekologisk kompensation för förlorade naturvärden i en fågelrik våtmark i Mölnlycke.

 3. Ekologisk kompensation utreds på regeringens uppdrag

  Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga förutsättningarna för en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Utredningens förslag ska lämnas till regeringen 1 mars 2017.

 4. Habitatbanker – ny intäktskälla för skogsägare?

  Habitatbanker kan bli en framtida affärsmöjlighet för skogsägare vid sidan om virkesproduktion, jakt och turism. Men först krävs en större efterfrågan på skogsområden där naturvärden har restaurerats.

 5. Paddling för nysvenskar ger positiva erfarenheter av naturen

  Allemansrätten är en självklarhet för många av oss som bor i Sverige. Men för den som kommer ny hit är det oftast en helt okänd företeelse. Skogssällskapet driver under 2016 ett projekt för att nysvenskar ska få möjlighet att uppleva den svenska naturen –

 6. SMHI ger pengar för klimatanpassning

  Skogsstyrelsen får 330 000 kronor från SMHI för att skapa en handlingsplan för hur skogssektorn kan klimatanpassas. Bakgrunden är att Sverige måste förbereda sig för att klara klimatförändringarna. SMHI delar därför på regeringens uppdrag ut bidrag till

 7. Naturskyddsföreningens generalsekreterare slutar

  Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare och klimattalesperson, slutar i augusti. Han har varit föreningens generalsekreterare i 16 år.

 8. Björken i folktron står för fruktsamhet, magi och lidande

  En symbol för fruktsamhet. Men också för Jesu lidande. Björkens roll i svensk folktro och tradition är tusenårigoch inlindad i både magi och romantik.

 9. Sex scenarier för framtidens skogar i SKA 15

  I projektet SKA 15 kombineras traditionell inventering av skogen med digitala analysmetoder. Det öppnar nya vägar att förstå, planera och förändra den svenska skogen – för både skogsägare och beslutsfattare.

 10. Marie Larsson-Stern om SKA 15: Dagens skogsbruk är gammalt skogsbruk

  Det är fel att begränsa analysen i SKA 15 genom att förutsätta att skogen ska fortsätta brukas med dagens metoder, säger Marie Larsson-Stern, forskningschef på Skogforsk.