Åkerö i Hultsfred

Tallskog Åkerö.

Tallskog. Foto: Niclas Moberg

Åkerö ligger i de djupa smålandsskogarna i Hultsfreds kommun.

Ny generation tall

Ny generation. Foto: Niclas Moberg

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Terrängen på Åkerö är småkuperad och fastigheten gränsar mot flera sjöar. Marken är blockrik med mycket berg i dagen och med magra tallrismossar. Tall dominerar med 75 procent av virkesförrådet och den största andelen av skogen är mellan 30 och 50 år gammal. Det betyder att skogen på Åkerö befinner sig i en mycket växtlig ålder.

Naturvärden

​Befintliga och framtida naturvärden på Åkerö är framförallt kopplade till kantzonerna intill sjöarna.

För besökaren

Alldeles i närheten av Åkerö finns "More kastell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." som  är Kalmar läns enda kanjon. Det är en 7 km lång ravin som bildats genom att smältvatten från inlandsisen utvidgade en befintlig spricka.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Skötseln på Åkerö kommer att vara fortsatt inriktad på att skapa värdefulla tallbestånd.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Henrik Stahlberg

Henrik Stahlberg

Fakta om Åkerö

  • Areal: 200 hektar, varav 180 hektar skogsmark
  • Kommun: Hultsfred
  • I Skogssällskapets ägo sedan: År ​2013
  • Förvaltas av: Henrik Stahlberg, 0492-22333, henrik.stahlberg@skogssallskapet.se