Solberget i Ängelholm

Bild inköpt från Mostphotos 2017.

På Hallandsåsens sydsluttning med utsikt över Skälderviken ligger Solberget.

Självföryngring kustgran

Självsådd. Foto: M Berglund

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Solbergets läge på Hallandsåsens sydsida gör fastigheten till en av Skogssällskapets bördigaste. Den är också en av de minsta med sina 100 hektar. Ädellövskog, framförallt bok, utgör mer än hälften av virkesförrådet. Fastigheten är stormdrabbad och har hög andel unga bestånd.

Solberget har tidigare ägts av en framstående botaniker med stort intresse för olika sorters barrträd. I södra delen finns därför resterna av ett arboretum dvs. en samling av olika trädslag.

Naturvärden

De högsta naturvärdena på Solberg finns utmed den bäck som utgör den sydliga gränsen. Där växer äldre ädellövskog. Bäcken, som mynnar ut i Kägleån, är lekplats för havsöring och är klassad som särskilt värdefullt av länsstyrelsen.

Kunskapsutveckling

I dagsläget finns inga pågående forskningsförsök på Solberget. Däremot har fastigheten använts i studier av hur tunnelbygget genom Hallandsåsen påverkar grundvattennivån.

För besökaren

Från Margretetorp Gästgifvaregård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tar man sig lätt in på fastigheten där en promenad upp längs Solbergets enda väg är värd besväret.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Ungskogsröjning kommer vara den viktigaste åtgärden under det närmsta decenniet.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Carl Henrik Ahlbäck

Carl Henrik Ahlbäck

Fakta om Solberget

  • Areal: 100 hektar, varav 100 hektar skogsmark.
  • Kommun: Ängelholm
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​runt år 2000.
  • Förvaltas av: Carl Henrik Ahlbäck, +46 470 25811, carl.henrik.ahlback@skogssallskapet.se