Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kunskapsbank

Välkommen till Skogssällskapets kunskapsbank! Här samlar vi artiklar och reportage om skogsskötsel, naturvård, avverkning, rekreation, viltvård och mycket annat. Artiklarna är indelade i åtta huvudämnen. Allra överst på sidan ser du våra fyra senaste artiklar. Du kan också söka på valfritt ämne i sökrutan.

 • Artikel
  Tallungskog. Foto: Hilla Aspman

  88 åtgärder ska öka skogstillväxten med 20 procent

  I den nyutkomna rapporten från Samverkans­process skogsproduktion ges förslag på 88 åtgärder som ska öka tillväxten i skogen, något som är viktigt för Sveriges omställning till en hållbar bioekonomi. De åtgärder som väntas ge störst effekt handlar om skogsodlingsmaterial, skogsskötselåtgärder och minskade skogsskador.
  20 januari 2020
 • Artikel
  Skotare. Foto: Thomas Adolfsén

  Virkesmark­nadens upp- och nedgångar – det här bör du tänka på

  2019 blev året då virkespriserna – som under flera år ökat stadigt – till slut vände nedåt. Men hur fungerar egentligen en låg- respektive högkonjunktur i skogsbranschen, och vad kan du som skogsägare göra för att påverka din situation? Pontus Larsson, virkes- och produktionschef på Skogssällskapet, rätar ut frågetecknen.
  16 januari 2020
 • Artikel
  Gustav af Wåhlberg, skogsförvaltare på Skogssällskapet, framför en av försöksodlingarna på Skogssällskapets fastighet Dimbo.

  Hybridasp – en snabbväxare med stor potential

  De omfattande angreppen från granbarkborren har fått många skogsägare att fundera över alternativa trädslag, för att sprida riskerna och öka variationen i landskapet. Nu ger ny forskning, finansierad av Skogssällskapet, ökad kunskap om hybridaspens produktionspotential. 14 januari 2020
 • Artikel
  Illustration över "utboägare" som äger skog och bor i stan.

  För- och nackdelar med att äga skog på distans

  Allt fler människor bor och jobbar i städer – även de som äger skog. Eva Arkblad, som bor i Alingsås och jobbar i Göteborg, är en av dem. Här berättar hon om för- och nackdelarna med att vara utbo – och om drömmen att på sikt kunna bo permanent på sin skogsfastighet. 28 november 2019

Ämnen