Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kunskapsbank

Välkommen till Skogssällskapets kunskapsbank! Här samlar vi artiklar och reportage om skogsskötsel, naturvård, avverkning, rekreation, viltvård och mycket annat. Artiklarna är indelade i åtta huvudämnen. Allra överst på sidan ser du våra fyra senaste artiklar. Du kan också söka på valfritt ämne i sökrutan.

 • Artikel

  Panelsamtal: Skogen och skogsägarna om 50 år

  Skogsägare blir producenter av biologisk mångfald, skogsbruket blir mer intensivt i vissa delar, globala företag styr skogsbrukets villkor och naturen blir juridisk person. Det här är några av de framtids­scenarier som lyftes fram när Skogssällskapet arrangerade ett samtal på temat ”Vilken blir skogens roll om 50 år?”. 11 mars 2020
 • Artikel
  Snytbagge. Foto: Mostphotos

  Hur påverkas plant­överlevnaden när insekticiderna fasas ut?

  Kraven på att drastiskt minska användandet av insekticider har snabbt banat väg för nya typer av skydd inom skogsbruket. Men hur påverkar den här utvecklingen plantöverlevnaden och tillväxten? Den frågan ska Karin Hjelm, Skogforsk, och Kristina Wallertz, SLU, ge svar på i en ny studie som Skogssällskapet finansierar. Karin Hjelm förklarar mer här. 11 mars 2020
 • Artikel
  Ove Nilsson vid Umeå Plant Science Centre. Foto: SLU

  Genforskning ger snabbare resultat i trädförädlingen

  Varmare vintrar, torrare somrar och nya skadegörare – förutsättningarna i skogen förändras snabbt och kräver att vi skyndar på arbetet med att ta fram nya metoder för förädling av skogsplantor. På det här området är Umeå Plant Science Centrum, UPSC, världsledande. Ove Nilsson, professor och föreståndare för verksamheten, berättar om deras arbete. 11 mars 2020
 • Artikel
  Plantör. Foto: Thomas Adolfsén

  Bästa plantan för ditt lokala klimat

  I Sverige har vi under lång tid arbetat med förädling av våra skogsträd, för att få fram robusta plantor som växer bra. Med verktyget ”Plantval” kan du som skogsägare få hjälp att välja de mest framtidssäkra plantorna för just din skog. Nu pågår ett forsknings­projekt, finansierat av Skogssällskapet, som syftar till att göra tjänsten ännu mer specifik och pricksäker. Det berättar Mats Berlin, forskningsledare på Skogforsk. 11 mars 2020

Ämnen